Archive for 2016. szeptember

Benkő Balázs: A politikai korrektség erőszakos hatalmi-politikai eszköz

szeptember 12, 2016

thomas-huber-bildraum-mit-streifen

[Reflexió Tatár György – Észrevételek a politikai korrektség fogalmához

http://www.szombat.org/politika/tatar-gyorgy-a-civitas-dei-nyelve – írására.]

A politikai korrektség erőszakos hatalmi-politikai eszköz és nem társadalmi illemtan.

Nem szükségszerűen a mozgalmár résztvevői szemében, de támogatói, főpapjai és sajtója tudatában és gyakorlatában mindenképpen.

A jog mérlegelő uralmát kívánja helyettesíteni az általa egyedülinek feltüntetett ‘igazsággal’, ‘elnyomott’ csoportokra való hivatkozással vagy ilyenekként megnevezett csoportok kreálásával az ‘elnyomóként’ megnevezett csoportokra, szervezetekre, intézményekre, végső soron az euroatlanti érték- és érdekközösségre kívánja kényszeríteni a maga társadalomszervezési, társadalomelméleti, és történelemértelmezési narratíváit…

Végletesen illiberális kontrollt gyakorol kampányszerűen a főpapjai által meghatározott irányokban, tilt, minősít, démonizál, kiközösít, elhallgattat, tabusít.. Erre a kulturális forradalomra jellemző az, amit a cikk itt tárgyal, tehát az, hogy mindig és rendszerszerűen túlmegy azon, amit a felvetéseiből az érzékeny és tisztességes polgár még elfogadhatónak tart, hiszen a lényege sohasem az ürügyként felmutatott sérelem orvoslása, hanem a morális és politikai univerzum fölötti uralom.

A társadalomképe is radikálisan illiberális: nem az egyes eltérő jellegű és érdekű személyek és csoportok szabad közösségét tételezi, amelyben a konfliktusok, az érdekérvényesítési eljárások, az eltérő szemléletek harmonizálására és az egymás iránti méltányosságra indító szabályok és szokások irányadók, hanem átnevelőtábor, amely az egyik oldalra csoportosított sérelmekre és a másik oldalra csoportosított – örökölhető – bűnökre redukált és hamisított világleírása alapján követeli magának a hatalmi tér újra felosztását.

Ebben is és a látszólagos eredményeiben is öszevethető a kommunizmussal (ez nem magyarázó, hanem illusztratív analógia): az is elnyomott csoportokra való hivatkozással, emancipatórikus felszabadítási ideológiával, (és kezdeti szakaszában e csoportok érdekében való radikális fellépéssel) szerzett támogatókat,, majd hozta létre a maga tömeggyilkos és szabadságtipró rezsimjeit mindenütt, ahol hatalomra engedték. Ahol meg nem, ott az erőszakosságával a szélsőjobb hatalomátvétel egyik – nem egészen megalapozatlan – indoka lett…

 

(Facebook 2016)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(függelék:)

ROBERT SPAEMANN a PC-ről

„A fogalom helyébe a politikai korrektség tana lép. Aki erre hivatkozik, azzal szemben nem kellenek érvek. Az uralók határozzák meg, mi a helyes. És ha mások jönnek, akkor valami más lesz érvényes. Ennek köze sincs az igazsághoz. Ez a gondolkodásmód ma egyre inkább kötelezővé válik.”

An die Stelle des Begriffs tritt die Lehre des politisch Korrekten. Wer sich darauf bezieht, gegen den braucht man auch keine Argumente. Die Herrschenden definieren, was richtig ist. Und wenn andere kommen, gilt eben etwas anderes. Das hat mit Wahrheit nichts zu tun. Diese Denkweise wird heute immer obligatorischer.

http://www.fr-online.de/kultur/gespraech-mit-robert-spaemann–religionen–die-es-ernst-meinen–sind-intolerant-,1472786,32908406,view,asFirstTeaser.html

(Kép: Thomas Huber  Bildraum mit Streifen)

Reklámok