Vidovszky szótárából (szubjektív gyűjtés)

Vida Schroeder halala a kimarado hangok tablazataVidovszky László: Schroeder halála – a kimaradó hangok táblázata

(Vidovszky fanyar iróniával átjárt, messzemenően egzakt és aforisztikus gondolataiból válogattam a Weber Kristóf készítette beszélgetésfüzérből, 1999-ben egy M.Narancs lemezkritika mellé. Vidovszky László – Weber Kristóf: Beszélgetések a zenéről. [Jelenkor, Pécs, 1997.))

alapzaj

Az élet alapzajszintje lényegesen magasabb, mint azelôtt bármikor az emberiség történelmében.

bútorzene

A zenehallgatás elsôsorban egy felületi hangzási élmény bútorzene szintű megjelenítését jelenti.

elszakadás

A zene eléggé elszakadt attól, amit életnek nevezünk, ugyanakkor más szempontból mégis csak a zene képviselhetné mindazt, amit igazából életnek lehet nevezni.

eredetiség

az eredetiség nem feltétlenül a konvenciók tagadását jelenti, és a konvenciók tagadása is lehet nagyon kevéssé eredeti.

kevés /sok

Az emberek nagyon kevés zenét hallgatnak, miközben túl sok zenét hallanak.

háttérhiány

Rendszeresen hallgatunk olyan zenéket, amelyeknek a szellemi hátterét, eredeti mondandóját semmi esélyünk sincs megismerni.

ismeretlen

néhány évtizeddel ezelôtt a mainál lényegesen alacsonyabb életszínvonal mellett is volt az embereknek energiájuk arra, hogy igazi kalandokba bocsátkozzanak, hogy felfedezzenek számukra ismeretlen, akár riasztó jelenségeket. Ma az ismeretlentôl mindenki fél, mert meg van gyôzôdve arról, hogy az ismeretlen csak rosszabb lehet. A környezet pedig – különbözô berendezéseivel, videoklippjeivel – a komfortérzetet maximálisan felerôsíti, azt szuggerálja, hogy minden így jó, legföljebb még egy parabolaantennát kell beszerezni.

igazi lépés

az igazi lépés nem az, hogy valaki elhatározza, hogy Nyugat felé jut el Indiába, hanem az, hogy amikor már elfogyott a készleteinek a fele, akkor nem fordul vissza, hanem továbbmegy, pedig nem tudja, hogy hová megy tovább. Azok a lehetôségek, amelyek a zenei tanulmányaim során ilyen pillanatokhoz juttattak, mindig negy erôvel vonzottak.

közönség

A közönség ma sokkal hálásabb, ha a koncert saját zenei elképzeléseit igazolja vissza, mint ha újakkal ajándékozza meg.

kritika

A művészeti produktumok mélyebb elsajátítása nem lehet meg kritikai értékelés nélkül.

tanítvány

Az ember elôbb vagy utóbb a saját maga tanítványává válik. Megpróbálja bizonyos fokig kritikusan, de még inkább analítikusan újra megérteni, hogy azok a gesztusai, amelyek spontán módon jelentek meg, mennyire idézhetôk fel.

univerzális

Azok a keretek, amelyekben a zenei gondolkodás történik, sokkal univerzálisabbak, mint a látásé vagy a nyelvé. A zene gyökerei univerzálisak, sokkal kiterjedtebbek, mélyebbek, mint az ember maga.

Vida mereng Vidovszky László

Reklámok

%d blogger ezt kedveli: